Jak poruszać się na wielopasowych rondach

Wpisy

 • środa, 09 listopada 2011
  • Trudna jazda po rondach

   Zasady ruchu na rondach budzą wśród kierowców, instruktorów i egzaminatorów liczne kontrowersje. Oto najważniejsze reguły, które warto znać.

   Rondo w Krakowie
   Rondo w Krakowie /INTERIA.PL

   Skrzyżowania o ruchu okrężnym czyli tzw. ronda budowane są po to, by zmniejszyć zagrożenie kolizją w miejscu przecinania się kierunków ruchu i zapewnić większą płynność jazdy.

   Ronda z pewnością te oczekiwania spełniają, ale przepisy ruchu drogowego odnoszące się do jazdy po nich pozostają niestety daleko w tyle za rzeczywistością. W prawie o ruchu drogowym nie ma nawet definicji ronda!

   Sytuacja ta powoduje, że wykształciło się niestety wiele teorii dotyczących jazdy po takich skrzyżowaniach. Najgorsze jest jednak to, że wielu kierowców stosuje w praktyce swoje nieprawidłowe teorie lub nie wie, kto w danej sytuacji ma pierwszeństwo. Dotyczy to zwłaszcza skomplikowanych rond o kilku pasach ruchu.

   Wybraliśmy kilka rond, po których jazda może sprawiać kłopot.

   Rondo z sygnalizacją świetlną i ruchem tramwajowym


   Tu tramwaj jest "uprzywilejowany"

   Na rondzie z sygnalizacją świetlną tramwaj jest "uprzywilejowany". Jeżeli ma zielone światło, to ma pierwszeństwo. Nie jest istotne, czy tramwaj skręca, czy jedzie prosto przez rondo. Jest zasadnicza różnica pomiędzy rondem a tradycyjnym skrzyżowaniem. Na skrzyżowaniu skręcający tramwaj musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym prosto.

   W sytuacji na rysunku pojazd czerwony i żółty ustępują pierwszeństwa skręcającemu w prawo tramwajowi. Pojazd żółty po przejechaniu prze tory musi się zatrzymać, bo ma czerwone światło. Pojazd niebieski też musi ustąpić pierwszeństwa tramwajowi, jeżeli zamierza poruszać się dookoła ronda, ponieważ ma czerwone świtało tuż przed torami.

   Rondo bez sygnalizacji świetlnej z ruchem tramwajowym


   Tramwaj musi czekać...

   Na rondzie bez sygnalizacji świetlnej (ale ze znakiem "ustąp pierwszeństwa") tramwaj wjeżdżający na rondo ustępuje pierwszeństwa pojazdom już znajdującym się na rondzie. A zatem tramwaj ustępuje pierwszeństwa żółtemu samochodowi. W tym przypadku pojazd szynowy jest traktowany w taki sam sposób jak inne auta wjeżdżające na rondo, czyli musi czekać na możliwość dalszej jazdy.

   Po wjechaniu na centralną wyspę tramwaj nabywa pierwszeństwa i to niezależnie od tego, czy jedzie prosto, czy skręca. Samochód pomarańczowy ustępuje więc pierwszeństwa tramwajowi zjeżdżającemu z wyspy ronda. Podobnie żółty samochód, który wcześniej miał pierwszeństwo, teraz będzie musiał ustąpić pierwszeństwa skręcającemu tramwajowi, który zjeżdża z ronda.

   Rondo bez sygnalizacji świetlnej


   Trzeba ustąpić pierwszeństwa

   Pojazdy wjeżdżające na rondo napotykają z reguły znak "Ustąp pierwszeństwa". Oznacza to, że przed wjechaniem na obwiednię kierujący nimi muszą ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom poruszającym się po rondzie.

   Zasady zmiany pasa na rondzie są takie same, jak na każdej innej drodze. Zmieniając pas ruchu trzeba ustąpić pierwszeństwa pojazdowi poruszającemu się pasem, na który zamierza się wjechać.

   Wiele kontrowersji wzbudza opuszczanie ronda. Manewr powinien być wykonywany ze skrajnego prawego pasa ruchu. A jeżeli skręcamy z lewego pasa (tak jak żółty pojazd) musimy wjechać najpierw na prawy pas ruchu.

   Rondo z sygnalizacją świetlną i strzałkami kierunkowymi


   Nie ma swobodnej jazdy po rondzie...

   Zasady jazdy po rondzie zmieniają się diametralnie, jeśli ruch na nim kierowany jest sygnalizacją świetlną i strzałkami kierunkowymi. Na rondzie z sygnalizacją strzałki kierunkowe ściśle wskazują, z których pasów można skręcać. Nie ma więc swobodnej jazdy po rondzie, gdyż ruch poprzeczny zatrzymywany jest przez sygnalizatory i nie ma możliwości dowolnego zmieniania pasów ruchu. Np. pojazd niebieski może w takiej sytuacji jechać prosto ze środkowego pasa ruchu na rondzie, nie wolno mu natomiast skręcić w lewo.

   Na rondzie z sygnalizacją świetlną znak "Ruch okrężny" ma znaczenie czysto informacyjne i wskazuje tylko, że na skrzyżowaniu istnieje centralna wyspa.

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Trudna jazda po rondach”
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   rondotonieproblem
   Czas publikacji:
   środa, 09 listopada 2011 18:44
 • wtorek, 08 listopada 2011
  • Sprawdź, jak bezpiecznie jeździć po rondach - poradnik

   Tagi: Bezpieczeństwo, kodeks drogowy, prawo o ruchu drogowym, przepisy ruchu drogowego, rondo, skrzyżowanie, skrzyżowanie o ruchu okrężnym
   Czy zawsze prawidłowo przejeżdżamy przez rondo? fot. T. Klocek

   Czy zawsze prawidłowo przejeżdżamy przez rondo? fot. T. Klocek

   Rond na naszych drogach przybywa i coraz więcej kierowców pokonuje je co najmniej raz dziennie. Takie skrzyżowania zamiast usprawniać ruch, czasami powodują zamieszanie, bo przepisy dotyczące rond są nieprecyzyjne. Podpowiadamy, na co uważać.
   W myśl przepisów prawa o ruchu drogowym rondo jest traktowane tak, jak wszystkie skrzyżowania, a jedyną różnicą jest jego kształt. Panuje błędne przekonanie, że rond dotyczą inne przepisy. W rzeczywistości wjazd i poruszanie się po rondzie regulują te same przepisy, które dotyczą innych skrzyżowań. Dlaczego więc ronda sprawiają tyle kłopotów?


   Najłatwiej z jednym pasem

   Najłatwiejsze, z punktu widzenia kierowcy, do pokonania są niewielkie ronda o jednym pasie ruchu. Najczęściej wybudowane zostały w celu poprawy bezpieczeństwa. Wjazd na rondo i jego pokonanie wymusza znaczne zmniejszenie prędkości jazdy, a dodatkowo jego konstrukcja zapewniają dobrą widoczność. O fakcie, że dojeżdżamy do ronda informuje znak „ruch okrężny” (znak C-12) i umieszczony nad nim znak „ustąp pierwszeństwa” (znak A-7). Pierwszeństwo ma pojazd znajdujący się na rondzie. Kierowcy, którzy chcą wjechać na rondo muszą ustąpić pierwszeństwa pojazdowi poruszającemu się po rondzie.

   Więcej pasów ruchu - większe problemy

   Kłopoty dla wielu kierowców zaczynają się na rondach o większej liczbie pasów ruchu. Podstawowym błędem jest zajmowanie niewłaściwego pasa ruchu. Tymczasem zajęcie odpowiedniego pasa ruchu jest obowiązkiem kierowcy. Przed wieloma tego typu skrzyżowaniami ustawione są znaki informujące o dozwolonym kierunku jazdy z poszczególnych pasów, często uzupełnione znakami poziomymi na jezdni. W takiej sytuacji, gdy z prawego pasa dopuszczony jest skręt w prawo i jazda na wprost, skręt w lewo traktowany jest jako naruszenie przepisów.

   Co jeśli kierowca przed wjazdem na rondo zajmie niewłaściwy pas? W czasie pokonywania ronda możemy zmieniać pas ruchu, jeśli zezwalają na to znaki poziome na jezdni (linia przerywana), przy zachowaniu obowiązujących zasad, czyli kierowca, który zmienia pas ruchu obowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się tym pasem.

   W niektórych sytuacjach jazdę zgodną z przepisami ułatwiają linie wyznaczające pasy ruchu. Na przykład linia wyznaczająca wewnętrzny pas ruchu przechodząc z przerywanej w ciągłą, wyprowadza kierowcę z ronda w określony zjazd, podczas gdy kierowcy poruszający się skrajnym pasem prowadzeni są przez linie przerywane, krzyżujące się z pasem do zjazdu z ronda w sposób wyraźnie sugerujący konieczność ustąpienia pierwszeństwa pojazdom opuszczającym rondo.

   Dużym ułatwieniem, zwłaszcza na rondach o dużych rozmiarach jest sygnalizacja świetlna. W takiej sytuacji kierowcy zobowiązani są do stosowania się do sygnalizacji, ale także do bacznego jej obserwowania, bowiem sygnalizatory ustawione przy wjeździe na rondo nie zawsze wskazują to samo, co sygnalizatory umieszczone przy zjeździe z ronda czy przecięciu z torami tramwajowymi.

   Wjazd na rondo - czy włączać lewy kierunkowskaz?

   Jeśli zamierzamy skręcić w prawo w pierwszy zjazd, swój zamiar powinniśmy zasygnalizować prawym kierunkowskazem przed wjazdem na rondo. Jeżeli przejeżdżamy prosto, wjeżdżając na rondo nie włączamy żadnego kierunkowskazu. W chwili mijania zjazdu, poprzedzającego zjazd, którym zamierzamy opuścić rondo, włączamy prawy kierunkowskaz.

   Gdy chcemy skręcić w lewo, przed wjechaniem na rondo powinniśmy włączyć lewy kierunkowskaz i w chwili mijania zjazdu poprzedzającego zjazd, którym zamierzamy opuścić rondo, przełączyć go na prawy kierunkowskaz. Wielu kierowców nie używa lewego kierunkowskazu przy wjeździe na rondo, twierdząc, że skręt bezpośrednio w lewo nie jest możliwy, bowiem gdyby wykonali taki manewr wjechaliby pod prąd.

   Tymczasem, używanie lewego kierunkowskazu przy wjeździe na rondo, określają przepisy definiujące rondo jako skrzyżowanie i konieczność sygnalizowania skrętu oraz zmiany kierunku ruchu na skrzyżowaniu (punkt 5 artykułu 22 ustawy prawo o ruchu drogowym. Powinniśmy sygnalizować lewym kierunkowskazem skręt w lewo lub zamiar objechania ronda, co pomoże innym uczestnikom ruchu zrozumieć nasze intencje. Jeżeli rondo ma wyspę centralną o dużej średnicy i pojazd porusza się na dłuższym odcinku po wyznaczonym pasie, można przerwać sygnalizowanie zamiaru skrętu w lewo.

   Przypominamy - zawsze należy sygnalizować zjazd z ronda prawym kierunkowskazem.

   Pułapki i błędy na rondach

   Wielu, zwłaszcza niedoświadczonych kierowców, obawia się jazdy po rondzie, twierdząc, że każde z nich wygląda inaczej i często różnią się oznakowaniem, a ich pokonanie wymaga ogromnej koncentracji. Dlatego do tego typu skrzyżowań nie można podchodzić schematycznie.

   Zawsze należy zwracać uwagę na znaki i poruszać się zgodnie z nimi. Pewnego rodzaju pułapką są skrzyżowania o ruchu okrężnym. Na takich skrzyżowaniach, oznakowanych wyłącznie znakiem „ruch okrężny” (znak C-12) obowiązuje zasada, że pojazd będący w ruchu wokół wyspy ustępuje pierwszeństwa pojazdowi dojeżdżającemu do ronda.

   Jeśli spotkamy na rondzie nadmiernie ostrożnego kierowcę, nie trąbmy na niego i nie poganiajmy. Wykażmy się wyrozumiałością i kulturą.

   Pomimo tego, że zdecydowana większość kierowców uważa, że potrafi poruszać się po rondzie, na tego typu skrzyżowaniach często dochodzi do kolizji i naruszeń przepisów. Najczęściej kierowcy nie stosują się do znaków nakazujących kierunek ruchu, przekraczają linie ciągłe, wyznaczające pasy ruchu i nieustępują pierwszeństwa przejazdu. Na rondach o dużych rozmiarach, których kształt umożliwia jazdę ze znacznymi prędkościami, dochodzi do kolizji na skutek niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. Zdarzają się również osoby, które wjeżdżają na rondo pod prąd.

   Jerzy Stobiecki

   Co to jest rondo?

   Rondo to skrzyżowanie z wyspą środkową i jednokierunkową jezdnią wokół wyspy, na którym pojazdy zobowiązane są objeżdżać wyspę środkową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

   Na typowych rondach promieniście dochodzące drogi łączą się skrzyżowaniami z okalającą wyspę drogą jednokierunkową, umożliwiającą jazdę okólną. Ronda swoją konstrukcją ograniczają prędkość jazdy oraz zapewniają kierującym lepszą widoczność innych uczestników ruchu, dzięki czemu podnoszą poziom bezpieczeństwa. W Polsce spotyka się ronda wybudowane niezgodnie ze sztuką organizacji ruchu drogowego, a przez to niespełniające tych podstawowych zadań.

   Czasem mianem ronda określa się węzły drogowe oraz duże skrzyżowania z wyspą centralną. Poprawne natomiast jest nazywanie rondem skrzyżowań spełniających zasadnicze kryteria tego typu budowli, ale na których występuje inna niż okrężna organizacja ruchu drogowego.

   Najwięcej rond w Polsce, bo aż 25, znajduje się w Rybniku. Największe rondo w Polsce, a także jedno z największych w Europie, to Rondo Konstytucji 3 maja w centrum Głogowa o powierzchni wyspy centralnej przekraczającej 5 hektarów.

   Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

   Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, oznakowanym wyłącznie znakiem „ruch okrężny” (znak C-12) obowiązuje zasada, że pojazd będący w ruchu wokół wyspy ustępuje pierwszeństwa pojazdowi dojeżdżającemu do ronda (zasada prawej ręki), podobnie jak na skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami. Jeżeli jednak oprócz znaku informującego o ruchu okrężnym znajduje się znak „ustąp pierwszeństwa przejazdu” (znak A-7), wtedy pierwszeństwo posiada pojazd znajdujący się na rondzie.

   http://regiomoto.pl/portal/bezpieczenstwo/sprawdz-jak-bezpiecznie-jezdzic-po-rondach-poradnik

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Sprawdź, jak bezpiecznie jeździć po rondach - poradnik”
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   rondotonieproblem
   Czas publikacji:
   wtorek, 08 listopada 2011 21:13
  • Jak jeździc po rondzie

   Jak jeździć po rondzie

   Przepisy / Warto wiedzieć
   23.07.2010 Liczba odwiedzin: 16800

    

   Fot. Dariusz Gdesz Rondo to coraz bardziej popularny typ skrzyżowania w naszym kraju. Nie doczekało się jednak osobnego rozdziału w kodeksie drogowym, dlatego nie będzie również jego fachowej definicji.

   Pokonując taki typ skrzyżowania należy pamiętać o kilku zasadach. Przed ogromną większością rond w Polsce występują dwa znaki: C-1 – „ruch okrężny” oraz A-7 – „ustąp pierwszeństwa”. W takiej sytuacji pierwszeństwo mają pojazdy poruszające się po rondzie. Dlatego przed wjechaniem na rondo należy zachować szczególną ostrożność i upewnić się czy nic po nim nie jedzie.

   Zobacz także:

   Znak STOP


   Co ma się jeszcze zmienić w przepisach


   Należy jednak pamiętać, że gdy (jakimś cudem) odnajdziemy rondo, przed którym nie będzie znaku pierwszeństwa, to panują tam zasady ogólne. Oznacza to, że obowiązuje wtedy reguła prawej strony. Pierwszeństwo w takiej sytuacji ma kierowca wjeżdżający na rondo, a nie ten, który po nim już podróżuje.

   Warto wiedzieć także, w jaki sposób należy sygnalizować określone manewry na rondzie. Wielu kierowców włącza lewy kierunkowskaz wjeżdżając na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Nie jest to konieczne, ponieważ geometria jezdni wymusza tylko i wyłącznie taki właśnie skręt. Z kolei manewr opuszczenia ronda powinien zostać zasygnalizowany kierunkowskazem wystarczająco wcześnie i wyraźnie. Także każda zmiana pasa ruchu na samym rondzie powinna być sygnalizowana kierunkowskazem. Pamiętajmy też, że zmieniając pas ruchu należy ustąpić pierwszeństwa pojazdowi poruszającemu się po tym pasie, na który chcemy wjechać.

   Gdy zamierzamy pokonać rondo mające co najmniej dwa pasy ruchu, musimy pamiętać także o zajęciu odpowiedniego pasa. Generalna zasada jest taka, że pojazd zamierzający skręcić w prawo, powinien zbliżyć się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, czyli zająć prawy pas. Z kolei samochód zamierzający skręcić w lewo powinien zająć lewy pas.

   Na rysunku widzimy samochody A i B. Ich kierowcy postępują prawidłowo, zajmując odpowiednie pasy ruchu. Kierowca auta A skręca w lewo, więc zajmuje pas lewy, kierowca auta B skręca w prawo więc zajmuje pas prawy. Z kolei kierowca auta C postępuje źle. Zajęcie pasa lewego, gdy zamierzamy skręcić w prawo jest sytuacją niepoprawną. Należy pamiętać o tym, że, analogicznie, jeśli chcemy skręcić w lewo, a podróżujemy po tym samym rondzie prawym pasem, nie zachowujemy się poprawnie. Dlaczego? Między innymi dlatego, że takie postępowanie ogranicza płynność ruchu na rondzie.
     

   Autor: (pim) 

   http://www.motofakty.pl/artykul/jak_jezdzic_po_rondzie.html

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „Jak jeździc po rondzie”
   Tagi:
   Autor(ka):
   rondotonieproblem
   Czas publikacji:
   wtorek, 08 listopada 2011 21:10